TAPDK Süre Uzatımı Hakkında

 30/03/2012 Cuma günü itibariyle belgesi için 2012 yılı süre uzatım işlem bedelini Kurum hesabına yatırmayan satıcıların satış belgeleri 01 Nisan 2012 tarihi itibariyle “TASFİYE SÜRECİ”ne girmiş bulunmaktadır.

1- Bu durumda olan satıcıların satış belgeleri 01 Nisan 2012 (Pazar günü) itibariyle sadece satış yapmaya izin veriyor olmakla birlikte, ürün satın almaları mümkün olmayacaktır. Diğer bir değişle söz konusu satıcılar için 30 gün sürecek olan “tasfiye süreci” başlamış bulunmaktadır. 2012 yılı süre uzatım işlem bedelini sehven yeni başvuru bedeli şeklinde Kurum hesabına yatıran satıcılar hariç olmak üzere, tasfiye sürecine giren belgelerin yeniden faal hale getirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

 2- İşlem bedelini  yatırmayan satıcıların “tasfiye süreci” Nisan ayı sonunda tamamlanacak, 1 Mayıs 2012 ayı itibariyle ürün satma yetkileri de sona erecek ve bu tarihten sonra ürün satışı yaptıklarının tespiti halinde belgesiz satıştan dolayı 4733 sayılı Kanunun 8’inci maddesinin beşinci fıkrasının (g) veya (j) bentlerine muhalefet ettikleri gerekçesiyle idari yaptırıma maruz kalacaklardır. Söz konusu fiiller için ilgili kanunda öngörülen idari yaptırım, para cezasının yanı sıra, satışa sunulan ürünlere el koyulması ve bu ürünlerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesidir.

 3- İşlem bedelini  yatırmayan satıcıların yeniden belge talep etmeleri halinde, gerekli tüm evrakı (başvuru formu, işyeri açma ve çalışma ruhsatı, adli sicil kaydı, ödemeye ilişkin dekont vs. dahil) ibraz ederek yeni bir satış belgesi başvurusu yapmaları gerekmektedir. Bu başvuru üzerine sistem yeni bir Kurum sicil no ile yeni bir satış belgesi düzenleyecektir.

 4- Belgesi geçerliliğini yitirdiği için yeniden belge almak isteyen kişilerin yatırmaları gereken bedelde herhangi bir artırım söz konusu olmadığından, 2012 yılı için belirlenen bedelleri yatırmaları yeterli olacaktır.

Diğer taraftan, süre uzatım işlem bedelini Mart ayı sonuna kadar, yani zamanında Kurum hesabına yatıran ancak satış belgesini onaylatmayan belge sahipleri en kısa zamanda Odamıza gelmelidirler. Perakende satış belgesi sahipleri TAPDK Satış Belgesi aslıyla birlikte İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı'nın aslı ve fotokopisini, Açık Alkollü Satış Belgesi ve Toptan Satış Belgesi sahipleri ise yalnızca TAPDK Satış Belgesinin aslını yanlarında getirmelidirler.

Adres: Fevzipaşa Mah. Eski PTT Sokak No:10 Ayvalık - Balıkesir   /   Tel: 0 266 312 56 60 - 0 266 312 15 17   /   Faks: 0 266 312 22 83   /   Eposta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.