Tarım ve Hayvancılık Sektöründeki Üyelerimizin Dikkatine

EKONOMİK YATIRIM YAPARANLARA 300.000 TL'ye KADAR DESTEK 

18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu, 18/1/2011 tarihli ve 2011/1409 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kırsal Kalkınma Desteklemeleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanan “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi 2012/64 No’ lu Tebliğ 04.09.2012 tarih ve 28401 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Bu tebliğ ile doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulması amaçlanmaktadır.

Programa başvurular tebliğin yayınlandığı 04.Eylül.2012 tarihi itibariyle başlamış olup, 02 Kasım 2012 Cuma günü mesai bitimine kadar İl Müdürlüğümüze başvurularını yapabileceklerdir.

Program kapsamında yapılacak başvuruların yatırım konuları;

a- Tarımsal ürünlerin depolanması, işlenmesi, paketlenmesi, ambalajlanmasına yönelik yeni yatırım, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması ile mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar,

b- Alternatif enerji kaynakları kullanan seraların yapımına yönelik yatırımlar.

c- Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesisleri,

d- Koyun, keçi ve manda konularında sabit yatırım projeleri,

Başvuru Sahibi;Tarımsal üretim yapan veya küçük ölçekli iş alanlarında faaliyet gösteren, Bakanlığımızın oluşturduğu Çiftçi Kayıt Sistemi veya diğer kayıt sistemlerine kayıtlı bireyler ile Şirketler, Tarımsal Amaçlı Kooperatif, Üretici Birlikleri ve bunların üst örgütleri başvuru yapabileceklerdir.

Programın 5. veya 6. Etabından yararlanmış olan tesisler için bu Tebliğ kapsamında hibe başvurusunda bulunulamaz.

Hibe Miktarı; Hibeye esas yatırım tutarının %50’si program kaynaklarından finanse edilecektir. Programdan desteklenecek yatırım projeleri için hibe miktarı üst limiti bireysel başvurular için 75.000 ¨’yi, tüzel kişi başvuruları için ise 300.000 ¨’yi geçmeyecektir.

Başvuruda bulunmak isteyenler, Proje hazırlama konusunda ihtiyaç duydukları teknik desteği İl Proje Yürütme Birimleri’nden alabileceklerdir.

Hazırlanan yatırım projeleri, İl Proje Değerlendirme Komisyonunca yapılacak ön değerlendirmeden sonra kesin onay amacıyla Bakanlığa gönderilecek ve nihai karar Bakanlıkça verilecektir. Proje kabulü halinde Yatırım Projeleri, Hibe Sözleşmesi imzalandıktan sonra 01.12.2013 tarihine kadar tamamlanacaktır.

 

Adres: Fevzipaşa Mah. Eski PTT Sokak No:10 Ayvalık - Balıkesir   /   Tel: 0 266 312 56 60 - 0 266 312 15 17   /   Faks: 0 266 312 22 83   /   Eposta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.