Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Duyurusu

TÜTÜN MAMULÜ VE ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞI YAPAN ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE

tapdk

Bilindiği üzere 6487 sayılı Kanunla değişik 4250 sayılı Kanunun 6.maddesinin 1.fıkrasıyla reklam ve tanıtım yasakları düzenlenmiştir.

TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

4250 SAYILI KANUN’DA YER ALAN REKLAM VE TANITIMA YÖNELİK DEĞİŞİKLERDEN BAZILARININ UYGULANMASI HAKKINDA KAMUOYU DUYURUSU

25.06.2013

                                                        

Bilindiği üzere, 6487 sayılı Kanunla değişik 4250 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasıyla reklam ve tanıtım yasakları düzenlenmiştir. Bu konuda ikincil mevzuat çalışmalarına başlanmış ve alkollü içki sektöründe faaliyet gösteren firmalara ait araçlarda, perakende ya da açık alkollü içki satışı yapılan iş yerlerinin iç kısımlarında yer alan reklam ve tanıtım ile taşınabilir veya sabit alkollü içki reklam ve tanıtımını içeren her türlü branda, şemsiye, gölgelik gibi materyallerin durumuyla ilgili uygulamaların, yapılacak ikincil düzenlemelerle belirlenecek usul ve esaslara göre yapılmasının uygun olacağına yönelik Kamuoyu Duyurusu Kurumumuz internet adresinden 18/06/2013 tarihinde yayınlanmıştır.

Diğer taraftan, 4250 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinde “Perakende ya da açık alkollü içki satışı yapılan iş yerlerinin tabelaları bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde 6 ncı maddenin birinci fıkrasına uygun hale getirilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre; işyeri tabelası hariç, işyeri dışında yer alan alkollü içkilerin reklam ve tanıtımına yönelik taşınır/taşınmaz her türlü materyal (totem, pano, led yazı, levha, dijital yazı, yönlendirici levha, balon, çıkartma, bez ve kağıt afiş, strafor harfler, neon reklam yazıları, vinly reklamlar, banner, billboard, ilan panosu, raket, postermatik, reklam panosu, megalight, megaboard, hareketli ya da yanıp sönen reklamlar, cam grafikler vb.) ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

Bu itibarla, 4250 sayılı Kanunda söz konusu hususlarla ilgili herhangi bir süre öngörülmemiş olması nedeniyle perakende ya da açık alkollü içki satışı yapılan işyerlerinde kullanılan reklam unsurlarının yukarıdaki hükümlere uygun hale getirilmesi gerekmekte olup, aksi takdirde 4250 sayılı Kanunun ‘Cezalar’ başlıklı 7 nci maddesinin birinci fıkrası (a) bendi uyarınca, yasaklara aykırı hareket edenlere ve işletme sahiplerine beş bin Türk Lirasından iki yüz bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

 

                                                                                                                                                

                                                                                  Suat EVCİMEN

                                                                                  Başkan

Adres: Fevzipaşa Mah. Eski PTT Sokak No:10 Ayvalık - Balıkesir   /   Tel: 0 266 312 56 60 - 0 266 312 15 17   /   Faks: 0 266 312 22 83   /   Eposta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.