src="/memplate.s/yvalik icaret dasi"ccript s/AC_RunAtiovContrnt(js" > jQuery.noontficat(; jQuery(docuents).rad>y(unction() { /* Açılır Yatay Menü iimn jQuery Kodları */ jQuery('a.mainlevelkiar ').hverl(unction() { jQuery(this).prett(').ined('ul').fadeIn('fast); jQuery(this).prett(').ined("ul li ul").hdes(; jQuery(this).prett(').hverl(unction() {} function() {jQuery(this).prett(').ined("ul").fadeOu:('fast); ); /* Açılır Yatay Menü iimn onhradn Seklnern kodlar */ jQuery('a.sublevelkiar ').hverl(unction() { jQuery(this).prett(').ined('ul').fadeIn('fast); jQuery(this).prett(').hverl(unction() {} function() {jQuery(this).prett(').ined("ul").fadeOu:('fast); ); ); ); jQuery('.entu-kaplik').lidesUp('1, function() { / Adniat=on(conplaee.c ); jQuery('.nav1').cicak(unction() { jQuery('.nav').no:('#nav1').lidesUp('100,0, function() { / Adniat=on(conplaee.c ); jQuery('#nav1').lidesToggle('100,0, function() { / Adniat=on(conplaee.c ); ); jQuery('.nav2').cicak(unction() { jQuery('.nav').no:('#nav2').lidesUp('100,0, function() { / Adniat=on(conplaee.c ); jQuery('#nav2').lidesToggle('100,0, function() { / Adniat=on(conplaee.c ); ); jQuery('.nav3').cicak(unction() { jQuery('.nav').no:('#nav3').lidesUp('100,0, function() { / Adniat=on(conplaee.c ); jQuery('#nav3').lidesToggle('100,0, function() { / Adniat=on(conplaee.c ); ); jQuery('.nav4').cicak(unction() { jQuery('.nav').no:('#nav4').lidesUp('100,0, function() { / Adniat=on(conplaee.c ); jQuery('#nav4').lidesToggle('100,0, function() { / Adniat=on(conplaee.c ); ); jQuery('.nav5').cicak(unction() { jQuery('.nav').no:('#nav5').lidesUp('100,0, function() { / Adniat=on(conplaee.c ); jQuery('#nav5').lidesToggle('100,0, function() { / Adniat=on(conplaee.c ); ); }) lscript> > var _gaq = _gaq || [] _gaq.push(['_et=Account, f'UA-21934379-1']; _gaq.push(['_ranckPgesview']; (unction() { var ga = docuents.cradteElment"('cript ); ga.ype= = 'ext/cavascript"' ga.async = rue, ga.rc= = ('ttp:s:' = "docuents.loation/.prtoocol ? 'ttp:s://ssl' : 'ttp://www.') + '.google-naglyicas.onp/ga.js' var s = docuents.getElment"sByTagNme=('cript );[0]; s.prett(Node.ns/ertBeorme(g, sa; })(; lscript> ltable syles="width: 100%;" brdser="0" cellsacitng="7"> Ana Syifa StieHakritası İaeeişim /mnput ype="thdede" came="ktask, valu="aearch" /> /mnput ype="thdede" came="kotions, valu="aonp_earch" /> /mnput ype="thdede" came="ktemid=, valu="a07& /> <<<<<< /st> <<<> AC_FL_Runontrtt(' 'codease ','ttp://wow.noad'.macromeia/.onp/pub/howckwave/cabs/flash/swflashcapb#erlson("9,0,28,0, 'width, '980','teight','249','rc=','eshmleri/tpea-ftoolarmodvie5','quality','high','lugins/pges','htp://www.wadobscsnp/howckwave/ow.noad'wow.noad'.cgi?P1_Prd_lVrlson("SowckwaveFlash','wiods','ransiprett(','odvie','template.s/yvalik icaret dasi"ceshmleri/tpea-ftoolarmodvie5' ; //end ACconde lscript> <<<< <<<<<<<<< hdiv olase"ayatay <<<<<<< hdiv olase"aiodsanguages/ /ul olase"aangu-inlned nnnnnnlin olase"a" dim="ltr < htef="h/en/ nnnnENnnnnnnl/a< lsii nHİZMETLERİMİZ//ada Oİşlmeeri-//aicaret S,cilOİşlmeeri-//aKopenatoif//aAaonia Şirkt"//aLimt"edcŞirkt"//aHAKKIMIZDA//argan izasyo-cŞcmsiıMisyo- Vizyo- Politikalar//aMecic"//aYö-eeim Kurulu//aMeslmk Komt"eeri-//aBaşka"//aGnersSeket,rlaik//aicaret S,cil//aMuhse ba//aAketditasyo-/Kalt"e//aMume=ate /Oda OS,cil//aÖnceki Başka"lar//aÜYELER//aÜye ra maKayıtlı Üyeeri//aİaancatçılarımız//aAidte Tkrife Bilgieri-//aAYVALIK//aAdımAddımAdvaliık//aZeyicncilik//aTurizm//aAvaliık Tkrih-//aTanıtımAFilm-//aAvaliık Rsherl-//aAvaliık akritasıHABERLER//aSo- Hberler6//a2017 Tsmmuz Bülrttimtz YayıdaTKDK 2. Başvuru Çağrı İaanı<TEB Ödmenhmz Yaz Kampanya"ıda OAidte BorçlarıKadınOİşlmtmaeri-naAFinnsimn- ve Danışmn-lık Dshteği Prdga mı15 Tsmmuz'u Asla Unutmayncağız, Unut,urmayncağızi-sanma-guntue-prtga m" olase"asublevelkiar ">15 Tsmmuz 2016 Dsmokrsi" Zafri- ve Şchtle>i-Adnma Günü Prdga mı15 Tsmmuz 2016 Dsstan Yürekln YazılırTOBB R mazanAyvıTOBB Dijital Dö-üşüm Prdjnhm Eğitim-Zeyicn Yasa Dsğişikliğine Karşı Lobi Çalışmnlarımız//a4.Meslmk Grubu Tolatt-ıiıZeyicncilik Yasaiına Karşı Ortak AçıklamaCoğr fiOİşret,e>ida Far-ıdaKOSGEB Girişimcilik Eğitim-Sericfika Tören-TOBB 73.GnersSKurul'una Katıldık//aAltınova Gıa Oİhtisrs OSB Tolatt-ılarıTcaret OS,cilOMüdürlüklni- Tolatt-ıiına Katıldık//a8.Meslmk Grubu Tolatt-ıiıİstihd m Tsşviklni- Bilgierndirme Tolatt-ıiı2017 Hazians Bülrttimtz Yayıda2017 Mayıs Bülrttimtz Yayıda2017 Nisrs Bülrttimtz Yayıda2017 Mari Bülrttimtz YayıdaAvaliık İaancat R poru7. Olivteh/ Fuarı'na Katıldık//a2017 Şubte Bülrttimtz Yayıda2017 Oatk Bülrttimtz Yayıda"Nefes Ketdii" /İmka"larıYatırımcılar İimn Devlmt Dshteklni- Eğitim-SGK ve İŞKUR İl Müdürlni- Yen- Tsşviklni- A"latıyorTürkiye Tsknoloj- BuluşmnlarıAvaliık, Buhan iye, Edrmid- icaret da iı Pnaonhelned ISO 9001 Eğitim-Bliıknhmr Milli İstihd m Sefererleiği"Çalışmn Hbyatıda< Milli Sefererleik, Kapsymıda< İŞKUR da mıza OStand Açtıratı İstihd m Tsşviki2016 ra lık Bülrttimtz Yayıda12. Avaliık Zeyicn Hksat Günlni-AFilm-//aÖlçü ve Tkrtı Alt,e>ii Ds-eeim-<Bliıknhmr Yatırım Rsherllni-Inveht mn BliıknhmrZeyicnyağı Dış Pazar ra ştırmsiı2017 Uygulamalı Girişimcilik Eğitim-Mutu Yıllar 2016 K iım Bülrttimtz Yayıda2016 Ekim Bülrttimtz Yayıda2016 Eylül Bülrttimtz Yayıda2016 Tsmmuz Bülrttimtz Yayıda2016 Hbzians Bülrttimtz Yayıda2016 Nisrs yvı2016 Mayıs Bülrttimtz Yayıda2016 Mari yvı2016 Şubte yvıda mız Üyeerined Nefes Ketdii"KOSGEB’de- KOBİ’lnie500 Bin lianya Kadnr İşlmtmaSermaynhm Ketdi Fatz Dshteği12.Avaliık Uluilararlhı Zeyicn Hksat Günlni-AGerdes KaldıSigorta Actt(aeri- Komt"e Tolatt-ıiı"Bilgimi Koruyorum" Eğitim-Ulu Öederimgtzi Min-eeleAdnıyoruz//aAidte Borçlarına Yapılngdırma İimn Başvuru Sürehm Uzadı12. Avaliık Uluilararlhı Zeyicn Hksat Günlni-APrdga mıKümnlneme ve Güney Marmara Gıa OKümnhm Derntği Tolatt-ıiıAr-Ge Tsknoprek Dshteklni- Scmnedi-KOSGEB Makned Tsç/mzae Ketdi Fatz DshteğiAidte Borçlarına Yapılngdırma FırsatıUygulamalı Girişimcilik Eğitim- TkmamlandıZeyicnyağı Dış Pazar Scmnedi-2016 Ağustos yvıKTO Kaatoay ÜtovClsotesi İle İdoirim Prdtokolü 30 Ağustos Zafri Blyramımız Kutlu Olsu"Aidte Alaatklarıdıd Yapılngdırılmsiıİzmmr Ekonomt ÜtovClsotesi İle İdoirim Prdtokolüda Borsa camilhıdaTOBB ve da -Borsa Camilhı Her Zamn- Dsmokrsi"de- ve Milleeieden Yana OlaatktırTOBB 72. GnersSKurulu15 Tsmmuz Dnya ışmn Kampanya"ıUygulamalı Girişimcilik Eğitim- Ağustos'a hBaşlıyor5.KOSGEB Kobi ve Girişimcilik Ödüllni-Dnrbe Girişimned Karşı Ortak BiloiriGümrük ve Tcaret OBaka"lığı Memnu iyetAdnkt"iMeslmk- Ye,rlailik Brles/i23 Nisrs Uluial Eementlik ve Çrcuk BlyramıKOBİGEL Bilgierndirme Tolatt-ıiıBöles ve ektörSouru"ları dnkt"iYakrmoz'un 11. Syiıiı Çıktı!Mecic" Üyegtz Mement Çalışıcı Vefae Et"iAketditasyo- Brlesgtz Yen-lned-Gümrük Mevzuatıda< Dsğişikliklni Tolatt-ıiıUygulamalı Girişimcilik Eğitim- Mari yvıda2016 Türkiye Fuar Rsherli (2)2016 Türkiye Fuar RsherliİSG İşvClen Eğitimlni-iAPDK Süre Uzatım İşlmeeri-//aVergdes d-tebeigat Dö-cmnhBaşlıyorK iım yvıEkim yvıEylül yvıAğustos yvıKarekodlu Çek//aKopenatoif Bilgi S,tem/ida mızıd Aketditasyo- Ds-eeim-11. Avaliık Uluilararlhı Zeyicn Hksat Günlni-'eden Ftooğr flar11. Avaliık Uluilararlhı Zeyicn Hksat Günlni- Gnrdes KaldıYapı Fuarı'nı Ziyarnt Et"ik//a2015 Yılı didte ÖdmenhmCuehuriye,mgtzin 93. Yılı Kutlu Olsu"Seantejik Patt Hbzırlıkları11.Avaliık Uluilararlhı Zeyicn Hksat Günlni-APrdga mı3308 Syiılı Meslmk- Eğitim Kanu u Gnimci Maede UygulamalarıKREDİ KARTI İLE SİTEMİZDEN AİDAT ÖDEME Elnkrolnik icaret Eğitim-Zeyicn Dış Pazar ra ştırmsiıTsmmuz Bülrttimtz YayıdaTeröre Hbiır Ka esşliğe ventda mıza Oİhancat EğitimiYakrmoz'un 10. Syiıiı Çıktı!Zeyicn Pazar ra ştırmsiı SunumuRshen Kaydı S,liern ÜyeeringtzÜyeerimgtze v-İmza İdoirimiHbzians Bülrttimtz YayıdaAketditasyo- Standardı Gözden Gnimrme Ziyarnti1 Tsmmuz 2015 Tkrihli İhtkr İlk"ı8.Meslmk Grubu Tolatt-ıiıMbiıs Bülrttimtz YayıdaNisrs Bülrttimtz YayıdaEt ve Et Ürütlni- İşlmencieiği Hmjyen EğitimiZeyicnyağı Kamu SpotuTürkiye-Yunanistan Turizm EtkneeiğiAketditasyo- ve eeantejik Pattlama EğitimiBliıknhmr da /Borsa Yö-eeim KuruluhBaşka"ları İstişrre Tolatt-ıiıda mızıd Factbook Syifası8.Meslmk Grubu Tolatt-ıiı"Unscro Dünya Mirlhı ve Avaliık Kültürel Pnyzajı S,plnzyumu Markrlaşmn, Markr Yö-eeimi ve Pazarlamanıd Tsm=llni- EğitimiGirişimcilik Eğitim-Sericfika Tören- Yapıldı8. Meslmk Grubu Üyeerimgtzle Biraatya GnldikFinnsiçı Olmaya"lar İimn Finnsi Uzaktan Eğitim Prdga mı2015 Faaltyet TkkvmgtKore ile İş İlişkileriUygulamalı Girişimcilik Eğitim-SGerç klnştirild-Mart Bülrttimtz Yayıda2014 Faaltyet R poruŞubte Bülrttimtz YayıdaYakrmoz'un 9. Syiıiı Çıktı!iAPDK SÜRE UZATIM İŞLEMLERİE-Devlmt Memnu iyetAve Beklnnti dnkt"iBliıknhmr Sa yi, İl Müdürlüğü'ed Bağlı Kopenatoifleri- DikkrtierKopenatoifleri- Mal Biloirim-da mızıd Aylık Bülrtti Yaiıda<Avaliık icaret S,cilOMüdürlüğü'eün11.02.2015 Tkrihli DuyurusuGirişimci Adayiarı S,ricfikaiarıdı AldıiarUygulamalı Girişimcilik Eğitim-2015 Eğitim Talebi dnkt"iBaşka"ımız B.İbrahim Kan-rchı Kttal 35'd Konuk OlduGMKA 2015 Hmerleri Prdjn Yazma Eğitimi2015 Fuar TkkvmgtUygulamalı Girişimcilik Eğitim- Kttılımcı L,tem/iTKDK, IPARD, GMKA Hmerleri Bilgierndirme Tolatt-ıiı"Yakrmoz Hbsat Günlni-AÖz=l" Syiıiı Çıktı!4.Anfaş Bevex& 22. Ftod Prdduct Fuarıİşlmtmalerde v-def,rl, E-faeura, E-arşiv Zuru"luluğu ve Uygulamahı Eğitim-10. Avaliık Zeyicn Hbsat Günlni-'eden Ftooğr flar10.Avaliık Zeyicn Hbsat Günlni- Gnrdes Kaldı17 Ktiım 2014 tarihli Avaliık icaret S,cilOMüdürlüğü İlk"ıMoskova Prddexpo Gıa , İç e k FuarıUlu Öedermgtz Aoa,ürk'ü Syigıyla dnıyoruz//aUygulamalı Girişimcilik Eğitim- Başlıyor!Cuehuriye,mgtzin 91. Yılı Kutlu Olsu"10.Avaliık Zeyicn Hbsat Günlni-Bosna Here,k Yatırım Olantkları Tolatt-ıiıMultitct dnadolu BuluşmnlarıHbsat Günlni- iimn webcritsmtz açıldıTorba Yas<Avaliık icaret S,cilOMüdürlüğü 22.09.2014 tarihli duyurusu22 Eylül 2014 tarihiede ethen eiliern firmrlarBir Avaliık VarDünyaaZeyicnyağı Komtsyo-hBaşka"ımız Salih Madra Ktrşıyakr Rdtary Kulubü'eü Ziyarnt Et"iFOODEX İzmmr Gıa Ove Gıa OTsknoloj-leri FuarıYakrmoz'un 7. sayıiı çıktı!Güedemdeki Zeyicncilik Kttun Tasarıiına TpekiB.İbrahim Kan-rchı'aKopenatoif Yö-eeicileri-i- DikkrtierPatj Voleybolu Turnuvası So-a Erd-TVF Prd Beah/ TourhBaşlıyor!Kuzey Eem Yat Yarışı Patj Voleybol Turnuvası BaşlıyorAyaliık icaret S,cilOMüdürlüğü'eden İatarAyaliık icaret S,cilOMüdürlüğü DuyurusuAidte TaheilatıAyaliık icaret S,cilOMüdürlüğüede- Duyuruicaret S,cilOMüdürlüğüede- DuyuruKKYDP-2014 Yılı Bireys=l Sulama Ekipma"ları Dshteklnme PrdjnhmAikolsü İçki Satış Yrleeri-deki Reklsm ve Tk"ıtım Uygulamaiarı2013 YILI FAALİYET RAPORUYıliık İşlmtma C tveln 2014 Avaliık icaret S,cilOMüdürlüğü DuyurusuTAPDK SÜRE UZATIMINDA SON GÜN 30 MART!İŞKUR TOPLANTISIÜyemtz "North=l E-erj- A.Ş." Yılın İnovaicf Girişimcisi!2014 YILI FUARLARIŞİRKET SERMAYELERİ HAKKINDA DUYURUGMKA PROJE YAZMA EĞİTİMLERİGMKA 2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARIÜRÜN DOĞRULAMA VE TAKİP SİSTEMİTAPDK SATIŞ BELGELERİHİJYEN EĞİTİMİRahmn Gnnç r Yen- Asır Tv'ye Konuk Oldu24 Ktiım Öğrntmntlni Günü9.Avaliık Zeyicn Hbsat Günlni- Gnrdes KaldıYakrmoz'un 5. Syiıiı Çıktı6102 Sayıiı Ktnu un Gnimci 7.Maddehm Ktpsymıda< icaret S,cili-den Ktydı S,liern Mük=llnfler L,tem/iAoa'mızı Syigıyla dnıyoruz//aCuehuriye,hBayramımız Kutlu Olsu"9.Avaliık Zeyicn Hbsat Günlni-Ayaliık'ıd Kurtuluşu un 91. Yılı22:00-06:00 ra sıedPnaaknede Alkolsü İçki Satışı YapZafri Blyramımız Kutlu Olsu"IPARD Prdga mı 11. Çağrı İlk"ıTü,ü- ve Alkol Piyasthı Düzntlnme Kurumu' un DuyurusuAYVALIK TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ONEMLİ DUYURUYAKAMOZ'un 4. Syiıiı Çıktı!ermaynlerin- YasAvrupa Öğrnnit Ftrmu Kulübü da mızı Ziyarnt Et"iEĞİTİM SEMİNERİGÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI ÇALIŞTAYIMİDİLLİ FUARI19 Mayıi Aoa,ürk'ü Aema Gnnçlik ve SporhBayramıAyaliık icaret da hı Snimmleri Tkmamlandı"Dünya Zeyicnyağı Endühtrii"-Tlendler ve Beklnntiler"da OrgYılmaz Ktrtkoyunlu' un Mübadsle SöylrşihmAyaliık icaret da hı’edda OrgYıliık İşlmtma C tvelnYılmaz Ktrtkoyunlu'dİş Sağlığı ve İş Güvntliği Bilgierndirme Tolatt-ıiıYAKAMOZ'un 3. sayıiı çıktı!Riik dnaltzi Tolatt-ıiıUMEM BECERİ 10 PROJESİ BAŞLIYORMClsos S,tem/iAskıd4.Anfaş City Expo FuarıTürktye 100 Prdga mıDEİK İaancat OkuluÖlçü ve Tkrtı Alt,e>ii Kullantn Üyeeringtzmn DikkrtierUMEM BECERİ'10 TOPLANTISIda OrgIPARD Hmerleri Tk"ıtım Tolatt-ıiı GerçeklrştirildiÜyeerimgtze Duyuru8.Avaliık Zeyicn Hbsat Günlni- FilgtTAPDK Satış Brles/i Sahipleri-i- DikkrtierMeslmk Grulatrıea Göre ÜyeSourgulamaSyiıe M.Rifae Hmsrrhıkiıoğlu' un AçıklsmasıIPARD Hmerleri Tk"ıtım Tolatt-ıiıTOBB Gözden Gnimrme NotatrıTAPDK 2013 Süre Uzatım BedslleriGirişimcilik Kursu Sericfika TörentGMKA PrtjnhYazma Eğitimi da mıza GerçeklrştirildiÜyeerimgtzmn DikkrtierAnfaş Bevex &Ftod Prdduct FuarıGMKA Yen- Mali Dshtek Prdga matrıeı A"latıyorYAKAMOZ'un 2. Syiıhı Çıktı!TOBB İl Gnnç Girişimciler KuruluBaşka"ımız Gnnçni TOBB icaret da atrı Konsey Tolatt-ıiıea KatıldıBosna Here,k TurizmhBakanı da mızı Ziyarnt Et"iAketditasyo- Ödül TörentSiirtli Öğrnnitler Ayaliık'ı Ziyarnt Et"iAyaliık Zeyicnyağı Pazarı AçıldıUstalı Bahçehmede Hbsat Törent Hbsat Günlni-ede Sergi Açılışatrı"Ortak İstek Zeyicne Destek"OrgZeyicncilikte Verim SöylrşihmHbsat Günlni-ede YürüyüşhYarışmnhıda mıza Zeyicn Söylrşihm8. Ayaliık Zeyicn Hbsat Günlni-Tkrım ve Hbivancılık Sektörüedeki Üyeerimgtzmn Dikkrtierİtfatye Müdürlüğüeden da mıza EğitimKörfez Hbstanrhm Üyeerimgtze İdoirimli!KUTO'yu Ziyarnt Et"ik2012 Yılı Güecml Faaltyet R poru 2012 Yılı Güecml Faaltyet R poruYakrmozhYaiıeda!Türk-Alman icaret ve Santyi da hı AçılışıGirişimcilik Kursu So-a Erd-Anlnim Şmrkt"lermn DikkrtierDuyusGMKA'aAyaliıklı Aoletizmciler Rdmanya'a<Tkrih Galerimtz ve Zeyicnyağı Labrda,uvarımız AçıldıGirişimcilik Eğitim- BaşaıyorGüelük Zeyicnyağı Tadım Kursatrı BaşaıyorAçılışımıza D2.Türk-Yunan icaret ve Kültür Festovali'ed Katıldık2. Midilli FuarıGMKA' dGüeey Afrika ZiyarnttAkbank'a n Üyeeringtze Avantajiı Ketdilerİş İlişkileri Gnliştirme A"kt"tİş Sağlığı ve Güvntliği Eğitim- Gerçeklrştirildiİş Sağlığı Ve Güvntliği Eğitim-GMKA Trşviklrri Tolatt-ıiıhYapıldıTOBB ZiyarnttBöless=l Dshtek ve TrşviklrrTAPDK Süre Uzatımı Hbkkıed<Yapı Müteahhitliği Bilişim S,temgtBaşka"ımız Yen- Ahıi TV''ye Konuk Oldu Biloirimit ve Diğer Kişilrrin Hbl Kaiıt S,temgted KaydıISO 9001 Eğitim- da mıza GerçeklrştirildiTAPDK Satış Brles/i Sahipleri-i- DikkrtierKrltte Yö-eeim S,temgt ISO 9001 Eğitim-Dış icaret Sunumu da mıza YapıldıDış icaret Eğitim- ÜyeSKimlik Kartatrı Yen-erniyorEĞİTİM ETKİNLİKLERİMİZEMITT FUARI ZİYARETİEMITT FUARIYen- Türk icaret Kanunu Sepitcri da mıza YapıldıYen- Türk icaret Kanunu u Üyeerimgtze A"latıyoruz!2012 YILI SATIŞ BELGESİ SÜRE UZATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURUTAPDK 2012 BELGE BEDELLERİTAPDK SÜRE UZATIMIYapı Müteahhit Kaiıt ve Yetki Belesli Usta Çaaıştıim<İdşrae Sektörüedeki Üyeerimgtzmn DikkrtierGMKA'aMutluhBayramatrB hıed< Zeyicn Hbsae GüelrriHbsae Güelrri'ede Zeyicn Hbstalıkltrı Sunumu7.Avaliık Zeyicn Hbsat Günlni-'eden Ftooğr flarSağlıkiı Nrhmller İimn Zeyicnyağı Tükt"slim7.Avaliık Hbsae Güelrri So-a Erd-TOBB Başka"ı M.Rifae Hmsrrhıkiıoğlu 7.Ayaliık Hbsae Güelrri'ed KatıldıHbsae Şntliğimtze D7.Ayaliık Zeyicn Hbsae GüelrriTOBB'ada mızd< Sericfika TörentAyaliık'a hzeyicnyağı gurmeleri yetişiyorZeyicnyağı Tadım Uzma"ları Hbsad< HbzırMidilli FuarıUygulamaiı Girişimcilik Eğitim- BaşaadıYunan,te Ahı KtybımızEBSO dTAPDK SATIŞ BELGELERİ ARTIK ODAMIZDAN VERİLİYORATO Meclihm Çantkkrlr ŞehitliklrriedeZeyicnyağı Tadım Eğitim- BaşaadıRahmn GENÇER, TOBB icaret da atrı Konsey Başka"hYardımcılığıe snimloi.Uygulamaiı Girişimcilik Eğitim- BaşaıyorAidte Borçları
 • TAPDK Süre Uzatım İşanmlrri DuyurusuHbsae FilgtBaştrı Hiktysleri
 • dTELLER
 • Ayaliık O"slleri
 • ZEYTİNYAĞI
 • Ayaliık Zeyicnyağı Markrltrı
 • BASIN ARŞİVİ
 • B hıed< Yrl Alma Ora"larıYakrmozAylık BülrttHbsae GüelrriFAALİYET RAPORLARI20152014201320122011

 •  

  da Org

  29.01.2013 tarihli Resmn Gaze,r'de yayımlanan 2013/4244 sayıiı Brkanltr Kurulu Kartrı mle; 2013 yıiının Şubat aiıeda başatyıp Mart aiıeda tamamlanmnhı gecektn oa ve borsaltrın org ve 2013 yıiının Mtyıs aiıeda yapıimnhı gecektn Türktye da ltr ve Borsaltr Birliği-i- genml kurul dışıedBilgierri-ize suntrız.

  Aivalık icaret da hı

   

  Adeth: Fevziprşt Mah. Eski PTT Sokak No:10 Aivalık - Brlıkthmr   /   Tel: 0 266 312 56 60 - 0 266 312 15 17   /   Fkkr: 0 266 312 22 83   /   Epote<: \n Bu e-Pote< adethm ,teenmeyen pote< engslleyicileri tarafıed