Menü Kapat

2022 YILI SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Günay Marmara Kalkınma Ajansı tarafından 2022 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) uygulanacaktır.
Programın sosyal sorumluluk önceliğinde özel sektör işletmeleri başvuru yapabilmekte ve başarılı bulunan asgari 1.000.000 TL proje bütçesinden oluşan özel sektör işletmesi projesi azami yüzde 50 oranında desteklenebilmektedir.
Sosyal sorumluluk önceliği doğrultusunda;
 Bölge öncelikleriyle kâr amacı güden kesimin sosyal sorumluluk faaliyetlerini uyumlaştıran,
 Diğer öncelik alanlarına ve/veya tespit edilen farklı sosyal bir sorunun çözümünde sosyal sorumluluk uygulamaları geliştirilmesine yönelik,
 Kâr amacı güden şirketlerin sosyal girişim, kooperatif ve sivil toplum kuruluşlarının iktisadi işletmelerinden ürün ve hizmet almasını önceleyen projeler geliştirilmesi beklenmektedir.
14.01.2022 Cuma günü saat 14.30’da Zoom programı üzerinden çevrim içi olarak 2022 Yılı SOGEP bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Gerçekleştirilecek toplantıya katılım için kayıt formuna https://www.gmka.gov.tr/2022-yili-sogep-bilgilendirme… bağlantısı üzerinden ulaşılabilmektedir. 31.01.2022 tarihine kadar proje ön başvuruları alınacaktır.