2024 YILI SATIŞ SÜRE UZATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURU! - AYVALIK
Menü Kapat

2024 YILI SATIŞ SÜRE UZATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURU!

Bilindiği üzere, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesi doğrultusunda, 2023 yılı ve öncesinde düzenlenen ve 31/12/2023 tarihi itibarıyla geçerliliğini koruyan satış belgeleri için Ocak – Mart aylarına isabet eden dönemde 2024 yılı süre uzatım işlemi yapılması gerekmektedir. 2024 yılı süre uzatımı için son tarih 1 Nisan 2024 Pazartesi günüdür.

2024 yılı süre uzatım işleminin aşağıda yer alan açıklamalar doğrultusunda gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir:

Bakanlığımız tarafından 2024 yılı için belirlenen ve sayfanın alt bölümünde belirtilen işlem bedeli, Ziraat Bankası ATM veya İnternet Bankacılığı tahsilat ekranlarında “Ödemeler>Diğer Ödemeler>Diğer Kurumlar> Tob-Tütün ve Alkol D.Bşk. (M.Tapdk) Online Yeni Satış Belgesi Ve Süre Uzatım İşlemi” yolu izlenerek ve belge sicil numarası beyan edilerek yatırılmalıdır. Ziraat Bankası Şubeleri gişelerinde de tahsilat imkanı bulunmaktadır.

Süre uzatım işlem bedeli, kesinlikle havale veya EFT gibi yollarla ya da “Tob-Tütün ve Alkol D.Bşk. (M.Tapdk) Diğer Tahsilatlar” bölümünden gerçekleştirilmemelidir. Aksi takdirde işlem bedeli Bakanlığımız hesabına yatırılmış olsa dahi satış belgesi geçerliliğini yitirecektir.

Süre uzatım işlem bedelini yukarıda belirtilen şekilde Kurum hesabına yatıran satıcıların, süre uzatım işleminin belge üzerinde gösterilmesi (mühür/imza/kaşe) amacıyla ayrıca Bakanlığımız İl/İlçe Müdürlüklerine başvuru yapmasına gerek bulunmamaktadır.

2024 YILI İÇİN BELİRLENEN SATIŞ BELGESİ YENİ BAŞVURU ve SÜRE UZATIM İŞLEM BEDELLERİ

1- Toptan Satış Belgeleri 45.657 TL
2- Perakende Satış Belgeleri
a) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 2.348 TL
b) İlçe merkezlerinde 1.552 TL
c) Diğer mahallerde 564 TL
3- Açık İçki Satış Belgeleri
a) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 9.802 TL
b) Diğer mahallerde 3.761 TL
 

 

4- Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi

a) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 23.843 TL
b) Diğer mahallerde 21.900 TL