Menü Kapat

ADR/Taşıt Uygunluk Belgesi ve Tank Muayenelerinin Ertelenmesi Hakkında

Sayın Üyemiz, 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamız’a iletilen 20.04.2020 tarihli yazıda;

Birlikleri tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaştırma Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınan 10.04.2020 tarih ve E.23777 sayılı yazıda, ülkemizin taraf olduğu Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması’na (ADR) paralel olarak hazırlanan ve revize edilerek 24.24.2019 tarih ve 30754 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanıp “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

Ayrıca, bu Yönetmelik ve ADR kapsamında kalan bir kısım tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınmasında kullanılan tankların ve araçların yetkilendirilmiş kuruluşlarca ara ve periyodik muayenelerinin yapılarak kullanılması gerektiği vurgulanmaktadır.

Bu çerçevede, mevcut Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere ilave olarak, ilgili Bakanlık tarafından aşağıda belirlenen tedbirler alınmıştır:

  • Muayene geçerlilik tarihi 1 Mart 2020 – 1 Ağustos 2020 tarihleri arasında sona eren ADR 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.9.5.2 ve 6.10.4 veya “Tehlikeli Madde Taşıyan Eski Araç ve Üstyapılarının Muayene ve Belgelendirmeleri Hakkında Yönerge” kapsamında daha önceden muayeneleri yapılmış tankların tüm ara ve periyodik muayeneleri 30 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatılmış olup, söz konusu tankların muayenelerinin 1 Eylül 2020 tarihine kadar yapılması,
  • ADR Uygunluk Belgesi ve Taşıt Onay Belgesi geçerlilik tarihleri 1 Mart 2020 – 1 Ağustos 2020 tarihleri arasında sona eren araçların; teknik muayeneleri 30 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatılmış olup, söz konusu araçların; teknik muayenelerinin 1 Eylül 2020 tarihine kadar yapılması,

hususlarının 09.04.2020 tarih ve 23726 sayılı Bakan Makamının Olur’u ile uygun görüldüğü belirtilmektedir.

Bilgileriniz rica olunur.

Saygılarımızla,