Menü Kapat

AİDAT BORÇLARINA YAPILANDIRMA FIRSATI

7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 12.03.2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kanun içeriğindeki Oda aidatları ile ilgili açıklamalar aşağıdaki gibidir:

Başvuru Tarihi: Yapılandırma için son başvuru tarihi 31.05.2023

Kapsamı: Kanunun 10 uncu maddesinin 11 inci fıkrası uyarınca 31.12.2022 tarihi (bu tarih dahil) itibariyle ödenmesi gerektiği halde 12.03.2023 tarihine kadar ödenmemiş olan aidat borç asılları yapılandırma kapsamındadır. 2023 yılı aidatları dahil değildir.

Vergi Mükellefiyeti Silinen Üyeler: Vergi mükellefiyetleri sona erdiği halde oda kaydı devam eden üyeler mükellefiyetlerinin sona erme tarihinden önceki borç asılları için başvuruda bulunabilir.

Gecikme Zamları: Yapılandırma kapsamındaki borç asıllarına ait; faiz, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir. Aynı kapsamda ve 12.03.2023 tarihinden önce kısmen veya tamamen ödeme yapılan borç asıllarına ait fer’i alacakların da tahsilinden vazgeçilir.

Ödeme Koşulları:

 • Dilekçede belirtilmesi şartıyla, borçlar tek seferde veya aylık dönemler halinde azami dokuz eşit taksitte ödenebilir.
 • Toplam borç tutarı sabittir, taksit sayısına göre değişmeyecektir.

Ödeme Tarihleri:

 • Peşin ödeme veya ilk taksit için son ödeme tarihi : 30.06.2023
 • Yapılandırmanın taksitlendirilmesi halinde, taksitlerin son ödeme tarihleri her ayın son gününe kadardır.
 • Azami dokuz taksit seçilmesi durumunda ise son ödeme tarihi 28.02.2024 tür.

Yapılandırmanın Bozulması: Aşağıdaki durumlarda yapılandırma bozulacaktır:

 • İlk taksitin süresinde tam ödenmemesi,
 • Bir takvim yılında birden fazla taksitin süresinde ödenmemesi,
 • Süresinde ödenmeyen ya da eksik ödenen bir taksitin vade sonuna kadar ödenmemesi.
 • İptal durumunda; yapılandırma kapsamında yapılmış olan ödemeler, ilgili mevzuat hükümlerine göre borçtan düşülecek, kalan kısma 6183 sayılı Kanun uyarınca gecikme zammı işleyecektir.

Uyuşmazlık Konusu Alacaklar:

 • Kanundan yararlanmak için yapılandırma kapsamındaki borçlara dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve yasal yollara başvurulmaması şarttır.
 • 12.03.2023 tarihinden önce dava edilmiş ve/veya mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dahil olmak üzere davalar ve/veya icra takipleri borçlunun yapılandırmaya başvurması durumunda sonlandırılacaktır.
 • Bu kapsamda tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri, icra masrafları ve vekalet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez.
 • Başvurular: Yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimizin 31.05.2023 tarihine kadar Odamıza dilekçe ile başvurmaları gereklidir. Başvurular ayrıca 03.04.2023 tarihinden itibaren https://ebelge.tobb.org.tr adresinden veya E-devlet kapısı https://www.turkiye.gov.tr üzerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği -Kimlik Doğrulama Hizmetleri-TOBB Oda/Borsa Üye Bilgi Sistemi linki kullanılarak yapılabilir. Başvurularda yapılandırma kapsamında kaç taksit talep edildiğinin belirtilmesi gereklidir.

         7440 Yapılandırma Dilekçesi