Menü Kapat

AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN TEK PAZARIN İŞLEYİŞİ İLE İLGİLİ ALINAN ÖNLEMLER

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı’nın ekte sunulan yazısında, Avrupa Komisyonu tarafından COVID-19 salgını koşullarında Avrupa Birliği Tek Pazarında mal, hizmet ve kişilerin serbest dolaşımının sürdürülmesi, Tek Pazarın bütünlüğünün korunması ve üye ülkelerce alınan önlemlerin orantılı ve ayrımcı olmayacak şekilde uygulanması amacıyla sınır yönetimi rehberi, seyahat kısıtlaması ve hızlı geçiş sistemi tebliğlerinin yayınlandığı açıklanmaktadır.

Yazıda ayrıca, Avrupa Birliği tarafından çıkarılan ve ekte iletilen rehber ve önlemlerle ilgili bilgiler özetlenmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

TOBB-AB-ÖNLEMLERİ-YAZISI