Menü Kapat

AYVALIK TİCARET ODASI 100. YILINDA, 100 YILLIK TÜM ARŞİVİNİN DİJİTALE AKTARILMASI ÇALIŞMASINI BAŞLATTI!

Bu yıl 100. Yaşını kutlayacak olan Ayvalık Ticaret odası, 20 Aralık 2022 tarihinde yapmış olduğu anlaşma ile Ayvalık Ticaret Sicili Müdürlüğümüze ait Odamızın kayıtlı 1 nolu üyesinden başlamak üzere, tüm üyelerimize ait yaklaşık 350.000 sayfa evrakın taranarak dijital ortama taşınması çalışmasını başlattı. 3 ay sürmesi planlanan proje kapsamında; ticaret sicil müdürlüğüne ait tüm üye evrakları titizlikle tasnif edilip barkodlanarak taranmakta ve OCR’lanmış PDF dosyası şeklinde dijital hale getirililen dosya grupları, daha sonra sicil numarası, üye unvanı ve evrak türüne göre indekslemektedir. Takip eden süreç içinde de oluşturulmuş olan tüm elektronik arşiv kayıtlarının, halen TOBB bünyesindeki tüm odalarca kullanılmakta olan EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemine) yüklenmesi gerçekleştirilecektir. Böylece oda çalışanlarımızın evraka ulaşma süresi ve dolayısıyla hizmeti gerçekleştirme süresi de kısalacak tüm arşivimiz doğabilecek herhangi bir zarara karşı dijital ortamda güvence altına alınmış olacaktır.