Menü Kapat

DEPREM BAĞIŞLARININ VERGİSEL BOYUTU HAKKINDA

SAYIN ÜYEMİZ;

Deprem bölgesine yapılan bağış ve yardımların yapıldığı kurum ve kuruluşlar itibari ile vergisel boyutu ekte iletilen açıklama metninde belirtilmektedir.

Buna göre; 

  • Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilecek bağış ve yardımların tutarı o yıla ait kurum kazancının %5’i ile sınırlıdır.
  • AFAD’a yapılan ayni ve nakdi bağışların tamamı vergi matrahından indirilebilir.
  • Türkiye Kızılay Derneğine kurumlar vergisi mükellefleri tarafından makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış veya yardımların tamamı kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirilebilecektir.
  • KIZILAY’a bağışlanan her türlü gıda, giyecek, temizlik ve yakacak bağışlarının maliyet bedellerinin tamamı vergi matrahından indirilebilecektir.
  • Milli yardım komitesi veya Mahalli yardım komitelerine makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağış ve yardımların tamamı gider kaydedilmektedir.
  • Genel olarak vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan derneklere yapılan bağış ve yardımlar, beyan edilen kurum kazancının % 5’i ile SINIRLI olarak gelir vergi matrahından indirilebilmektedir.
  • Gerek fona gerekse sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapılan bağışlar ve yardımlar gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında SINIRSIZ OLARAK GİDER yazılabilmektedir.

DEPREM BAĞIŞLARININ VERGİSEL BOYUTU