Devlet Destekli Alacak Sigortası’nda Değişiklik Hk. - AYVALIK
Menü Kapat

Devlet Destekli Alacak Sigortası’nda Değişiklik Hk.

Üyelerimizden gelen talepler ve Birliğimizin girişimleri sonucunda 19 Ağustos 2020 tarih ve 31218 sayılı Resmi Gazete’de “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayınlanmıştır.

Konuya ilişkin yeni düzenlemeleri içeren bilgi notu ile karşılaştırma tablosu ekte sunulmaktadır.

Karşılaştırma Tablosu

Bilgi Notu