DEVLET DESTEKLİ ALACAK SİGORTASI’NDA DEĞİŞİKLİK - AYVALIK
Menü Kapat

DEVLET DESTEKLİ ALACAK SİGORTASI’NDA DEĞİŞİKLİK

14 Ekim 2021 tarih ve 31628 sayılı Resmi Gazete´de “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayınlanmıştır.
Konuya ilişkin yeni düzenlemeleri içeren bilgi notu ekte sunulmaktadır.

Bilgi Notu