Menü Kapat

DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 01-04 MART 2021

T.C.Ticaret Bakanlığı, TİM ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği koordinasyonunda Odamız ev sahipliğinde aşağıda yer alan program çerçevesinde 1-4 Mart 2021 tarihleri 14:00-16:00 saatleri arasında “Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri” gerçekleştirilecektir.

On-Line olarak gerçekleşecek seminere katılım ücretsiz olup; seminere katılmak isteyen üyelerimizin 25 Şubat 2021 Perşembe günü mesai bitimine kadar https://uib.org.tr/tr/event-register.html adresinden kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Seminer bitiminde katılımcılara “Katılım Sertifikası” verilecektir.

Seminerlere katılımınız hem Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanan Devlet Yardımları, Ticaret Bakanlığının güncel on-line hizmetleri ve günümüz dış ticaretinin en önemli konularında deneyimli uzmanların sunumlarını izleme, bu konularda bilgilerinizi geliştirme ve uygulamada karşılaşılan sorunlara yanıt alma olanağı bulacak olmanız hem de mevcut ihracatınızın geliştirilmesi, yurt dışı pazarlardaki rekabet gücünüzün artırılması ve yeni pazarlara açılımınız açısından önem arz etmektedir.

Kayıt yaptıran üyelerimizin mail adreslerine 26 Şubat 2021 tarihinde katılım linki gönderilecek olup, üyelerimizin mail adreslerini doğru girmeleri önemlidir.

DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME SEMİNERİ
PROGRAMI

1 Mart 2021 Pazartesi

14.00-15.30 İhracatta Sağlanan Devlet Yardımları

14.00-14.30 Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY’nin Desteklenmesi ile Yurt Dışı Birim Marka ve Tasarım Destekleri

                    Tülay UYANIK NACHTWEY Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, İhracatı Geliştirme Uzmanı

14.30-15.00 Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi, Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği, E- Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği, Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi

                    Deniz Koray TUNCEL Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, İhracatı Geliştirme Uzmanı

15.00-15.30 Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi

                    Ali ERDAL Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, Ticaret Uzmanı

15.30-16.00 Ticaret Bakanlığı Kolay İhracat Platformu

                    Özge ÖKTEM Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, Ticaret Uzman Yardımcısı

2 Mart 2021 Salı

14.00-15.00 Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri

                    Onur TEKYILDIZ Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, Ticaret Uzmanı

15.00-15.30 Dış Ticarette Korunma Önlemleri Ulusal Mevzuatı

                    Erdinç ERBAY Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü, Ticaret Uzmanı

3 Mart 2021 Çarşamba

14.00-15.00 Döviz Kazandırıcı Hizmetlere Sağlanan Devlet Destekleri

                     Suat GÜLSOY Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı

15.00-15.45 Pazara Giriş Engelleri ve Çözüm Yolları

                     Nurullah Asım AKBULUT Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı

4 Mart 2021 Perşembe

14.00-15.00 İhracatta Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları

                    Ali Murat PALA Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, Ticaret Uzmanı

15.00-15.30 Ticarette Teknik Engeller

                     Taha Alperen SALAR Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü, Ticaret Uzmanı

15.30-16.00 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu
                    Begüm ALP APAYDIN Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı

Kayıt için: https://uib.org.tr/tr/event-register.html

Son tarih: 25 Şubat 2021 Perşembe günü 

NOT: Kayıt sırasında il seçiminde Balıkesir’in seçilmesi gerekmektedir.