Menu Close

AKREDİTASYON

Akreditasyon sisteminin amacı; Türk Oda/Borsa Sisteminin; Oda/Borsalarımız arasında kalite bilincinin yerleştirilmesi, Oda/Borsa Sistemimizin iş dünyası nezdinde saygınlığının ve hizmet türlerinin artırılması, hizmet kalitelerinin iyileştirilmesi, Oda/Borsa Sistemlerinin birbirine yakınlaşmanın sağlanması suretiyle Avrupa Oda/Borsa Sistemine uyumunun sağlanmasıdır.

Bu çerçevede, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)  EUROCHAMBRES ve İngiltere Ticaret Odası (British Chamber of Commerce) işbirliği çerçevesinde İngiltere ve Almanya Oda sistemlerinin en iyi uygulamalarını dikkate alarak, 2001 yılında Oda Akreditasyon Modelini geliştirmiş ve 2005 yılına kadar projeyi İngiltere Ticaret Odası ile birlikte yürütmüştür.

Oda Akreditasyon Modeli 2005 yılından itibaren TOBB tarafından yürütülmüş olup,  2008 yılında yapılan çalışmalar sonucunda Borsalar da sürece dahil edilmiş ve model kapsamındaki çalışmalar TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi olarak uygulanmaya başlamıştır.

2009 yılında TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sisteminin etkinliğinin gözden geçirilmesi ve İngiltere Ticaret Odası’nın hazırladığı “2008 Akreditasyon Kılavuzu”nun tüm Oda/Borsalar tarafından uygulanabilirliğinin tespiti amacı ile İngiltere Ticaret Odası ve Birliğimiz uzmanları 9 ay süren bir çalışma yapmış, bu çalışma sonucunda da “2010 Akreditasyon Kılavuzu” yayınlanmıştır. 2016 yılında ise puanlama sisteminde bir revizyon çalışması yapılarak ondalıklı puanlama sistemine geçiş yapılmıştır.

Bugüne kadar, 14 Dönemde 278 Oda/Borsa akredite edilmiştir.

Ayvalık Ticaret Odası 2012 yılında TOBB Akreditasyon Sistemine dahil olup “Beş Yıldızlı Akredite Oda” unvanı almıştır. 2012, 2015 ve 2018 yıllarında yapılan Akreditasyon Denetimlerini başarıyla geçirmiş olup 8. Dönem Akredite Odalardan biri olarak sistem çalışmalarına üye odaklı olarak devam etmektedir.