Menu Close

BİLGİ GÜNCELLEME FORMU

Üyelerimizin Oda hizmetlerinden daha hızlı ve etkin bir şekilde yararlanabilmeleri için firmalarının bilgilerindeki değişiklikleri Odamıza zamanında bildirmeleri büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede, firma bilgilerinde değişiklik olan üyemizin, “Üye Bilgileri Güncelleme Formu”nu doldurarak Odamıza ulaştırmalarını rica ederiz.