Menu Close

Destek Yönetim Sistemi Duyurusu

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden aldığımız 15.01.2021 tarih ve 430 sayılı yazıda,  Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnai Belgeleri ve Belgesiz İhracat Kredileri ile mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet yardımlarına ilişkin başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütülmesi usulüne geçilmekte olduğu bilgisi verilmiştir.

Ticaret Bakanlığı’nın konu ile ilgili 29.12.2020 tarihli ve 60215278 sayılı yazısında mal ihracatına yönelik devlet desteklerini düzenleyen Karar ve Tebliğlerin mer’i Genelgelerinin yürürlüğünün 31/12/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar uzatıldığı belirtilmiştir.

Yazının devamında, bu çerçevede yapılan çalışmalar sonucunda;

2010/6 sayılı Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğe ait  ‘’Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi ile Destek Yönetim Sistemi Üzerinden İşleyişine İlişkin Genelge ‘’ ve ‘’Türkiye Ticaret Merkezlerinin Desteklenmesi ile Destek Yönetim Sistemi Üzerinden İşleyişine İlişkin Genelge’’ hükümleri çerçevesinde 01.01.2021 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren yapılacak tüm başvuruların sadece Destek Yönetim Sistemi üzerinden alınacağı ve   01.01.2021 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren KEP üzerinden müracaatın kesinlikle kabul edilmeyeceği belirtilmiştir.

Ancak;

  • 2010/6 sayılı Tebliğ kapsamında 31/12/2020 (bu tarih dahil) tarihi itibariyle hâlihazırda sonuçlandırılmamış destek başvuruları ile 31/12/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesine ilişkin Genelge çerçevesinde yapılan başvurulara ilişkin tüm iş ve işlemler, Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesine ilişkin Genelge çerçevesinde sonuçlandırılacaktır.
  • Yine 2010/6 sayılı Tebliğ kapsamında 31/12/2020 (bu tarih dahil) tarihi itibariyle hâlihazırda sonuçlandırılmamış destek başvuruları ile 31/12/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar ‘’Türkiye Ticaret Merkezlerinin Desteklenmesine ilişkin Genelge çerçevesinde yapılan başvurulara ilişkin tüm iş ve işlemlerin ‘’Türkiye Ticaret Merkezlerinin Desteklenmesine ilişkin Genelge’’ çerçevesinde sonuçlandırılacak olup ayrıca 31/12/2020 (bu tarih dahil) ‘’Türkiye Ticaret Merkezlerinin Desteklenmesine ilişkin Genelge’’ çerçevesinde kapsama alınan TTM Projelerine ilişkin tüm iş ve işlemler söz konusu projeler tamamlanana kadar ‘’Türkiye Ticaret Merkezlerinin Desteklenmesine ilişkin Genelge’’ çerçevesinde sonuçlandırılacağı ifade edilmiştir.

Öte yandan 01/01/2021 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren Destek Yönetim Sistemi üzerinden 2010/6 sayılı Tebliğ üzerinden yapılacak başvurularda, başvuru sahibi şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarının Destek Yönetim Sistemi’nde yararlanıcı olarak tanımlı olmaları zorunlu olduğu belirtilmiştir.

Destek Yönetim sistemine ilişkin detaylı bilgi ve başvuru evrakları T.C. Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.