Menu Close

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden aldığımız yazıda; 25 Mart 2020 tarih ve 31079 sayılı Resmi Gazete’de, bir kopyası ekte sunulan “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayınlandığı belirtilmiştir.

Tebliğ ile birlikte devlet destekli alacak sigortası sistemini yaygınlaştırmak ve maliyetleri düşürmek amaçlanmaktadır.

Konuya ilişkin yeni düzenlemeleri içeren karşılaştırma tablosu ekte sunulmaktadır.

teblig