Menu Close

KAPASİTE RAPORU

Kapasite Raporu Hazırlama Süreci:

Odamız tarafından sadece Üyelerimize kapasite raporu düzenlenir.

Firma   rapor almak için başvuruyu öncelikle Odamıza yapar.  Başvuru ilgili yetkili tarafından değerlendirilir. Odamız tarafından görevlendirilen eksper mühendisle daha önceden belirlenen tarihte firma işyeri imalat adresinde inceleme yapılır.Eksper mühendis kapasite kriterlerine uygun olarak ölçüm ve tespitlerini yapar ve raporu tanzim eder. Tanzim edilen rapor Sanayi Kapasite Raporu Otomasyon Sistemi ( SKROS ) üzerinden  TOBB ‘a onay için gönderilir. TOBB tarafından onaylanan kapasite raporu  onay hanesi ve tüm sayfalar ıslak mühürle damgalanır, eksper raportör ve oda yetkilisi/yetkilileri tarafında imzalanarak odada saklanır. Firmalara “Aslı Gibidir” kaşeli onaylanmış suret verilir. Suret verilirken tüm sayfalar mühürlenir.

2022 yılında Kapasite Raporu Oda Hizmet Ücreti 750 TL, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne yatırılacak ücret 700 TL dir. Eksper mühendis ücreti için Odamızdan bilgi alabilirsiniz.