Genel Kurul Toplantı Çağrılarının İptaline İlişkin Duyuru - AYVALIK
Menü Kapat

Genel Kurul Toplantı Çağrılarının İptaline İlişkin Duyuru

Tüm dünya için halk sağlığı tehdidi oluşturan COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik tavsiyeler çerçevesinde, usulüne uygun olarak toplantıya çağrılmış genel kurulların ileri bir tarihte yapılmak üzere şirketlerin yönetim organlarının alacağı bir karar ile iptal edilebileceği Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 20/03/2020 tarihli ve 53382221 sayılı yazıları ile uygun görülmüştür.

“Genel Kurul Toplantı Çağrısının İptali Duyurusu”

Çağrılı genel kurullar için yukarıdaki iptal duyurusunu Ticaret Sicil Müdürlüğüne Noter onaylı olarak Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmak üzere getirmeniz gerekmektedir.