Gümrük Beyannamesi Tescil Sıra Sayısı – Format Değişikliği Hk. – AYVALIK
Menü Kapat

Gümrük Beyannamesi Tescil Sıra Sayısı – Format Değişikliği Hk.

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, “Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Beyannamesi (Detaylı Beyan)” düzenlenerek yapılan yazılı gümrük beyanı, tüm gümrük işlemlerinin gerçek zamanlı olarak bilgisayar ortamında yürütülmesini sağlayan BİLGE sistemi üzerinden elektronik olarak yapılmakta olup, BİLGE sistemine kaydedilen gümrük beyannamesine sistem tarafından değişmez bir tescil numarası verilmektedir.

Bu numara, içinde bulunan yılın son iki hanesini, gümrük idaresinin kodunu, yapılan işlemin ithalat (IM) veya ihracat (EX) olarak türünü ve tescil sıra numarasını içermektedir.
Başlangıçta 6 haneli olarak belirlenen tescil sıra numarasının, son dönemde artan ihracat işlemleri sayısına bağlı olarak yetersiz kalacağı değerlendirilmiş ve 8 haneli olarak yeniden düzenlenmesi ihtiyacı hasıl olmuştur.

Bu itibarla, 04 Aralık Cumartesi Saat:12.00-15.00 arasında yapılması öngörülen ve aşağıda örneklendirilen mezkur çalışma tüm üyelerinizin bilgilerine önemle arz edilmektedir.

 

Ek 1:
Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Beyannamesi (Detaylı Beyan), Tescil Numarası sıra sayısı için yapılacak format düzenlemesi hakkında;
Genel Notasyon
YILIN SON 2 HANESİ / GÜMRÜK KODU / REJİM TİPİ / SIRA NUMARASI
Örnek Olarak;
Tescil Numarasının Mevcut Formatı
21067777EX123456
Yapılacak Düzenleme Sonrası Formatı
21067777EX12345678