Menü Kapat

GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıda, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik’in 21 Şubat 2020 tarihli ve 31046 sayılı 1. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmiştir.

Söz konusu değişiklik ile güncellenen Ek-2 ile Yönetmeliğe eklenen Ek-24 ve Ek-29 formlarına ilişkin yazılımsal iyileştirmeler yapılmış olup söz konusu formalara aşağıdaki adresten erişilebilmektedir.

Başvuruların hızla değerlendirilebilmesini teminen yalnızca belirtilen adresten temin edilecek formların kullanılması önem arz etmektedir.

Bilgilerinize duyururuz.

https://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/belgeler