Menü Kapat

GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2022 YILI ÜRETEN ŞEHİRLER E-İHRACAT TEMATİK TEKNİK DESTEK PROGRAMI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda bölgesel gelişmeyi destekleyici, tematik olacak biçimde Üreten Şehirler E-İhracat Danışmanlık Programı tasarlanmıştır. Türkiye’den 13 il program kapsamına alınmış olup TR22 Güney Marmara Bölgesi illerinden Balıkesir kapsama dâhil edilmiştir.

Sanayinin ülke genelinde dengeli gelişimi ve büyüme odaklarının uluslararası alanda rekabetçi bir üretim yapısına kavuşması için;

  • İşletmelerin küresel üretim sistemlerine entegrasyonunun güçlendirilmesi,
  • Şehirlerin uluslararası erişilebilirliğinin ve kentsel yaşam kalitesinin yükseltilmesi,
  • Sanayi, teknoloji ve yenilik altyapıları ile beşerî sermaye ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi programın hedefleri olarak belirlenmiştir

Detaylar için;

E-İhracat Danışmanlık Programı Bilgi Notu