Menü Kapat

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ”Evim Yuvan Olsun Yardımlaşma Kampanyası” Hak.

06 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler birçok ilimizde yıkıcı şekilde hissedilmiş olup afetin ortaya çıkardığı olumsuzlukların giderilmesi için afet müdahale çalışmalarına kesintisiz olarak devam edilmektedir. Bu çerçevede konutları yıkılan veya hasar alarak oturulamaz hale gelen vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarının ivedilikle giderilmesi önem arz etmektedir.
Bu kapsamda; kamu misafirhanelerinin kullanımı, konteyner kentlerin kurulumu yanında afetzede vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için “Evim Yuvan Olsun” yardımlaşma kampanyası başlatılarak, www.evimyuvanolsun.org adresinde duyuruları yapılmıştır. Kampanya çerçevesinde vatandaşlarımız kullanmadığı evlerini bedelsiz ya da rayicine göre indirimli bedelle afetzedelerin kullanımına verebilmekte ya da kiralanacak konutlar için kira bağışı yapabilmektedir.
Duyurusu yeni yapılmış olmasına karşın vatandaşlarımızın yoğun ilgisi ile örnek bir dayanışmaya vesile olan kampanyanın yürütümünde;

Vatandaşlarımız ve Kampanyaya Destek Veren Emlak Sitelerince:

Evlerini bedelsiz ya da indirimli bedelle afetzede ihtiyaç sahiplerine sunabileceklerini düşünen evsahipleri, kampanyaya destek veren emlak sitelerinin web sayfalarından ya da 112 Acil Çağrı Merkezlerini arayarak kampanya başvuru formunu dolduracaklardır.
Sistemine kampanyaya başvuruları düşen emlak sitesi tarafından ev sahibi ile iletişime geçilip, müracaat bilgileri doğrulanarak İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne iletecektir.

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünce:

Emlak sitelerince iletilen doğrulanmış bilgiler tasnif ve raporlaması yapılarak, bilgi ve koordinasyon için AFAD Başkanlığına, konutların kullanıma uygunluğunun tespiti, yerleştirme ve takibi için konutların bulunduğu Valilik/Kaymakamlıklara iletilecek ve www.evimyuyanolsun.org sitesinin tasarım ve duyurularının güncelliği takip edilecektir.

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce:

Evim Yuvan Olsun yardımlaşma kampanyası için hazırlanarak kullanılacak olan “Evim Yuvan Olsun Yardımlaşma Kampanyası Kira Sözleşmesi” ve “Evim Yuvan Olsun Yardımlaşma Kampanyası Afetzede Konut Kullanım (Ariyet) Sözleşmesi” nin uygulanması sürecinde ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi ile hukuki ihtilaflara ilişkin adli ve idari süreçlerin takibi yapılacaktır.

Kolluk ve SYDV görevlilerince yerleştirilecek ve afetzede aile hakkında A YDES programına veri girişi yapılacaktır.

Detaylı bilgi için; YARDIMLAŞMAKAMPANYASI.pdf