Menü Kapat

İŞ MAKİNELERİ TESCİL BELGESİ

İş Makinesi Tescil  İşlemleri 

Odamıza başvuruda bulunan gerçek veya tüzel kişilerden iş makinesi sahiplik belgesi talep edilir.

İş makinesi sahiplik belgesi;

  • Sıfır araçlar için fatura
  • İkinci el araçlar için noter satış senedi ve bir önceki iş makinesi tescil belgesinin aslıdır.

Yeni kayıt:

İlk defa tescili yapılacak gerçek veya tüzel kişilere ait olan iş makinelerinin tescil işlemi, üyesi oldukları ticaret, sanayi veya ticaret ve sanayi odalarınca yapılır. İş makinesi sahibi olan ancak hiçbir odaya kayıtlı olmayan gerçek kişilere ait iş makinelerinin tescilleri ise ikametgahlarının bulunduğu yerdeki ticaret odaları, sanayi odaları veya ticaret ve sanayi odaları tarafından yapılır.

  • İş makinelerinin ilk tescilleri için  iş makinesi sahipleri veya kanuni vekillerince veya tüzel kişiliklerce yetkilendirilen kişilerce Odamıza başvuru yapılır.
  • Başvuru sırasında sahiplik belgesi aslı veya noter tasdikli suretinin ibraz edilmesi zorunludur.

İş makinelerinin el değiştirmesi (satış ve devirler)

İş makinelerinin satış ve devirlerinde aşağıda gösterilen esas ve usuller uygulanır.

  • Satış ve devirlerin noterlerce yapılması zorunludur.
  • Tescilli iş makinelerini noter senedi ile satın veya devir alanlar, odaya müracaat ederek, bu araçlarını bir ay içinde tescil ettirmek ve adlarına tescil belgesi almak zorundadırlar.

2024 yılı iş makinesi tescil ücreti 1200 TL, iş makinesi tescil belgesi ücreti de 740 TL olmak üzere toplam 1940 TL  Odamızda tahsil edilmektedir.