Menü Kapat

Kooperatif Genel Kurulları Hakkında

Ticaret Bakanlığı’nın 21.09.2020 tarih ve 57753761 sayılı onayı ile 7244 sayılı Kanunun ikinci maddesi birinci fıkrası (d) bendi uyarınca kooperatif ve üst kuruluşların olağan genel kurul toplantıları 31.10.2020 tarihine kadar ertelenmiştir.

Bilgilerinize sunarız.