KOSGEB Destek Programı Hk. - AYVALIK
Menü Kapat

KOSGEB Destek Programı Hk.

MKİ Hızlı Destek Programı Uygulama Esaslarında hükmü bulunan “ 180 prim gününden fazla çalışmamış ” ifadesinin “ 30 prim gününden fazla çalışmamış ” olarak değiştirilmesi, ayrıca 100 bin TL faizsiz ve teminatsız geri ödemeli desteğin 200 bin TL’ye yükseltilmesi talep edilmiştir.

Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı, dış finansman sağlayıcılarla birlikte tasarlanan proje kapsamında yürütülmektedir. İstihdam edilecek personellerde aranacak şartlar proje
taraflarıyla birlikte; desteğin hedef kitlesinin öncelikli istihdam ihtiyaçları, bütçe imkanları, genç ve kadın istihdamı öncelikleri gibi parametre ve kıstaslar dikkate alınarak belirlenmiş ve KOSGEB web sayfasında ilan edilmiştir.

Programa yapılan başvuru sayısı, dış kaynaklardan sağlanan bütçe kısıtı ve ekonomik gelişmeler göz önünde bulundurularak programın 4. dönem başvuruları için yeni istihdam edilecek personel başına verilen destek tutarı 125 Bin TL’ye çıkarılmıştır.

Bilgilerinize duyurulur.