Menü Kapat

KOSGEB KOBİGEL Destek Programı “İmalat Sanayinde Dijitalleşme” Temalı 2020-01 ve 2020-02 Çağrıları

KOSGEB KOBİGEL Programı kapsamında hazırlanan “İmalat Sanayinde Dijitalleşme” temalı Proje Teklif Çağrıları 22 Temmuz 2020 günü KOSGEB kurumsal internet sayfasında ilan edilmiştir. Link: https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/6672/yururlukte-olan-cagrilar

Son başvuru tarihi 17 Eylül 2020’dir.

>> “2020 – 01 İmalat Sanayi Sektöründe Dijitalleşme Sürecine Katkı Sağlayabilecek Yerli Teknoloji Geliştiricisi KOBİ’lerin Desteklenmesi Proje Teklif Çağrısı” ektedir.

Bu çağrıda, sanayiye yönelik akıllı dijital teknoloji çözümleri üretebilecek yerli ve yetkin teknoloji üreticisi envanterinin oluşturulması / genişletilmesi ve bu kesimin altyapı, ekipman ve İK niteliğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Sanayide uygulanabilir akıllı dijital teknolojilerle ilgili ürün ve çözüm geliştiren elektronik, bilişim, makine imalat sektörlerindeki teknoloji geliştiricisi KOBİ’ler çağrıda belirtilen imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknoloji (biri veya birkaçı) konusunda;

a)Kamu desteğiyle başarılı tamamlanmış, TGB veya Ar-Ge Merkezi proje çıktısı olan ürünlerin ticarileştirilmesi (bu durumun belgelenmesi şartıyla)

veya

b) İşletmenin mevcut bir ürününde tasarımsal iyileştirme, kullanım alanını genişletme, farklı teknolojilere entegrasyon, sektörel ihtiyaçlara uyarlama, modül ekleme, işlev optimizasyonu vb. iyileştirmeler yapılması ve ürünün ticarileştirilmesi (kamu desteği / TGB / Ar-Ge Merkezi belge şartı olmaksızın),

için proje sunabilecektir. Teknoloji geliştiricisi KOBİ’nin ürün (yazılımını satın alacak bir işletmeden Satın Alma Niyet Beyanı getirmesi zorunludur.

>> “2020 – 02 İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin Üretim ve İlişkili İş Süreçlerinde Dijital Teknolojilerden Yararlanma Düzeyinin Arttırılması Proje Teklif Çağrısı” ektedir.

Bu çağrıda, dijital teknolojileri imalat süreçlerine adapte etmek isteyen sanayi sektörü KOBİ’leri desteklenecektir.

İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, çağrıda belirtilen imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiyi (biri veya birkaçı) üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek için proje sunabilecektir. Edinilecek teknolojilerin yerli firmalardan karşılanma durumu, proje değerlendirme sürecinde avantaj sağlayacaktır.

01_2020.01_Proje_Teklif_Cagrisi

01_2020.02_Proje_Teklif_Cagrisi-1