Menü Kapat

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteği

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kararnameye göre;
– Kredi garanti kurumları tarafından verilecek yeni kefaletlerde 31 Aralık’a kadar, kullanıcının vergi dairesine ve SGK’ya vadesi geçmiş borcunun olmaması, varsa bu borcun kefaletle sağlanan krediden, borcun yüzde 20’sini aşmaması şartıyla öncelikli ödenmesi şartı aranmayacak.
-Kefalet limitleri 31 Aralık 2020 tarihine kadar, KOBİ’ler için azami 50 milyon lira, KOBİ tanımı dışında kalan tüzel kişi yararlanıcılar için ise azami 350 milyon lira olarak uygulanacak.