Menü Kapat

MARKA OLARAK “TÜRKİYE” İBARESİNİN KULLANIMI

Cumhurbaşkanlığı’ndan alınan 03.02.2022 tarihli ve ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, 4 Aralık 2021 tarihinde yürürlüğe giren 2021/24 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’ne istinaden, “Türkiye” markasının güçlendirilmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde başlatılan “Hello Türkiye” kampanyası ile ilgili bilgi verilmekte ve kampanyaya dair video filme yazıda yer alan link üzerinden erişilebileceği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, yazı ekinde sunulan “Türkiye Markasının Güçlendirilmesi Rehberi” göz önünde bulundurularak, geleneksel ve dijital mecralarda, ulusal ve uluslararası resmi yazışmalarda “Turkey” yerine “Türkiye” ibaresinin kullanılmasına ilişkin ilgili kurum ve kuruluşların bilgilendirilmesi talep edilmektedir.

Cumhurbaşkanlığı’ndan alınan yazı (3 sayfa) ve Türkiye Markasının Güçlendirilmesi Rehberi (12 sayfa)