Menü Kapat

MİKRO VE KÜÇÜK İŞLETMELERE HIZLI DESTEK PROGRAMI

Covid-19 salgınından etkilenen,
– İmalat ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki mikro ve küçük işletmeler ile 2017 ve sonrasında kurulmuş imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki yenilikçi genç işletmelere KOSGEB tarafından “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı” kapsamında sermaye desteği sağlanacaktır.
Son başvuru tarihi 9 Temmuz 2021 saat 23:59’dur.
(İkinci başvuru döneminde ilk başvuru dönemine göre yapılan değişiklikleri mesajın altındaki nottan lütfen okuyunuz.) İlk başvuru döneminde reddedilen işletmeler, yeni başvuru kriterlerini sağlamak kaydı ile başvuru yapabilecektir.
– Başvuru kriterlerini karşılayan mikro ve küçük işletmeler (MKİ’ler) www.kosgeb.gov.tr adresindeki “E-Hizmetler” menüsünden “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Başvurusu” alt menüsünü seçerek online başvuru yapabilecektir.
– KOSGEB Veri tabanına kayıtlı olmayan veya KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel olmayan işletmeler, önce kayıt ve güncelleme işlemini yapmalıdır.
– Ödemeler 3 ay karşılığında (2021, Haziran, Temmuz, Ağustos) 3 taksitte yapılacaktır. Her ödeme öncesinde, resmi kayıtlardan (GİB, SGK) işletmenin aktif olduğu ve istihdamını 2020 Mart ayındaki seviyede muhafaza ediyor olduğu kontrol edilecektir.
– Geri ödemeli destek için işletmelerden teminat alınmayacaktır.
Destek programı iki bileşenden oluşacaktır:
BİRİNCİ BİLEŞEN; imalat, ve bilimsel Ar-Ge (NACE Rev 2 – Bölüm 72) sektörlerindeki MKİ’lere “faizsiz geri ödemeli destek” verilecektir.
Başvuru yapacak işletmelerin 2019 yılındaki net satış hasılatının en az 75.000 TL olması, 2020 yılı net satış hasılatının 2019 yılına göre artmamış olması gerekmektedir
(Not: 2020 yılı net satış hasılatı 2020’ye göre artmış olan bir işletme, eğer 2019 ya da 2020 yıllarından herhangi birinde nakit oranı 0,2’nin altında ise başvuru yapabilecektir. Bütçenin yeterli olması halinde bu durumdaki işletmelere de destek verilebilecektir.).
İKİNCİ BİLEŞEN; 2017 ve sonrasında kurulan ve imalat, bilgisayar programlama (NACE Rev 2 – Bölüm 62) ve bilimsel Ar-Ge (NACE Rev 2 – Bölüm 72) sektörlerinde faaliyet gösteren yenilikçi genç MKİ’ler.
Başvuru yapacak işletmelerin KOSGEB web sayfasında belirtilen “yenilikçi genç MKİ” kriterlerinden birini taşıyor olması gerekmektedir.
Aşağıdaki belirtilen işletmeler başvuruda bulunamayacaktır:
Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankasının Covid-19 salgını kapsamında 2020’de ilan ettikleri “İşe Devam Kredisi”nden Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla 250.000 TL ve üstünde kredi alan işletmeler bu desteğe başvuramayacaktır.
Bu işletmelerin destek ödemesi alabilmesi için borçlarını kapatmış veya tecil ya da taksitlendirmiş olması gerekecektir.
İşletmelere verilecek geri ödemeli desteğin üst limiti ölçeğe göre sırasıyla; mikro işletmeler için aylık 10.000 TL olmak üzere 3 ay karşılığında toplam 30. 000 TL, küçük işletmeler için aylık 25.000 TL olmak üzere 3 ay karşılığında toplam 75.000 TL’dir. Bu tutarlar üst limitleri göstermektedir. Ödeme tutarı,
işletmenin ödemeye esas aydaki SGK 4A’lı çalışan sayısına ve destek kapsamındaki uygun giderler bakımından harcama beyanına göre değişecektir. Bileşen 2 kapsamında yenilikçi genç MKİ’lere teknolojik faaliyet giderleri için toplam 25.000 TL’ye kadar ilave destek verilecektir.
Kullanılan destek MKİ’ler tarafından 3 yılı ödemesiz dönemi takip eden 4’er aylık dönemlerde 6 eşit taksitte (toplam 5 yıl vade) geri ödenecektir.
———————————————————————————————————————
ÖNEMLİ NOT: Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programının ilk başvuru dönemine göre yeni başvuru döneminde bazı değişiklikler yapılmıştır. Aşağıdaki değişiklikleri ve Program Bilgilendirme Sayfasını inceleyerek, eğer yeni başvuru dönemindeki başvuru kriterlerini sağlıyorsanız başvuru yapabilirsiniz.
MKİ HIZLI DESTEK PROGRAMINDA 2. BAŞVURU DÖNEMİ İÇİN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
*Daha önce Bilimsel Ar-Ge (NACE Rev. 2 – Bölüm 72) sektöründeki MKİ’ler 2017 yılı ve sonrasında kurulmak kaydı ile Programın sadece İkinci Bileşenine başvurabiliyor iken, yeni başvuru döneminde Birinci Bileşene başvurabilecektir.
*Birinci Bileşende; 2020 yılının ilk beş ayı ile 2019 yılının ilk beş ayı mukayese edildiğinde asgari % gelir kaybı olmasına ilişkin kriter revize edilmiştir. 2020’deki yıllık net satış hasılatı, 2019’daki yıllık net satış hasılatına göre artmamış olan MKİ’ler başvuru yapabilecektir.
*Birinci Bileşende; 2020 ve 2019 yılı gelirlerinin mukayesesinde ilk 5 aylık KDV Beyannameleri yerine Gelir İdaresi Bakanlığı kayıtlarındaki yıllık net satış hasılatı verileri kullanılacaktır. Böylece, KDV Beyannamesi mükellefi olmayan MKİ’ler de başvuru yapabilecektir.
*Birinci Bileşende; gelir sorunu olmayan ancak 2019 yılında nakit akışı sorunu yaşayan MKİ’lerin de ilk başvuru döneminde başvuru yapmasına izin verilmiştir. Nakit akışı sorununda esas alınan 2019 yılına, 2020 yılı da eklenmiştir. Buna göre; bilanço usulü defter tutan ve 2019 veya 2020 ayılarından herhangi birinde nakit oranı 0,2’nin altında olan MKİ’ler Birinci Bileşene başvurabilecektir.
*Üç kamu bankasının İşe Devam Kredisinden yararlanan MKİ’lerin başvuru yapamaması ile ilgili kısıt revize edilmiştir. KGF aracılığıyla 250.000 TL ve altında İşe Devam Kredisi alanlar programa başvuru yapabilecektir.
*KOSGEB girişimci kredi faiz desteğinden yararlananlarla ilgili kısıtlama kaldırılmıştır.
Vergi – SGK borcu olan MKİ’ler, başvuru sırasında borçlarını tecil veya taksitlendireceklerine dair beyanda bulunmaları halinde Programa başvurabilecektir. Yasal sınırların üzerinde vadesi geçmiş vergi veya SGK borcunu KOSGEB destek ödemesi öncesinde kapatan ya da tecil / taksitlendiren MKİ’lere destek ödemesi yapılabilecektir.
*Daha önce sektör kriterine uygunluk “ana faaliyet kodu” çerçevesinde kontrol edilmekte iken, mali kayıtlardaki sektör kodlarının herhangi biri Programın hedef kitlesine uygun olan MKİ’lerin başvuru yapabilmesi sağlanmıştır.