Menü Kapat

NCTS DAMGA VERGİSİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 31.03.2022 tarihli, 3381 sayılı yazıda NCTS Sisteminde tescil edilen transit beyannameleri için tahakkuk eden damga vergilerinin elektronik olarak tahakkuk ve tahsilinin sağlanmasını teminen çalışmalar yapıldığı bildirilmiştir.
Aynı yazıda ayrıca, yapılan çalışmalar kapsamında;

 • Transit beyanının oluşturulması esnasında damga vergisine ilişkin;
  0. Damga Vergisinden Muaf İşlem (damga vergisinin 0 olması durumu)
  1. Damga Vergisi Ödenecek
  2. Damga Vergisi İstisnası Var
  3. Damga Vergisi Deftere Kayıt Edilecek şeklinde seçenekler oluşturulduğu ve bunlardan birinin seçilmesinin zorunlu hale getirildiği,
 • 1 numaralı seçenek seçilerek damga vergisinin ödeneceğine ilişkin yükümlüsünce beyanda bulunulması halinde LRN numarası esas alınarak tahakkuk oluşturulacağı ve bankalar aracılığıyla da elektronik ortamda ödeme yapılabileceği,
 • 0 ya da 2 numaralı seçeneklerin seçilmesi halinde herhangi bir tahakkuk oluşmayacağı,
 • 3 numaralı seçeneğin seçilmesi halinde ise “defter kayıt tarihi” alanı doldurulması gerektiği,
 • Söz konusu sistemsel düzenlemelerin 11.04.2022 tarihinde gerçek ortamda devreye alınacağı; ikinci bir duyuruya kadar beyannamenin mevcut iş akışlarında damga vergisinin elektronik olarak tahakkuk ve tahsilinin dışında herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceği de bildirilmiştir. Bilgilerinize duyurulur.