Menü Kapat

ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİNİN PERYODİK MUAYENE İŞLEMLERİ İÇİN DUYURU

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetki ve sorumluluğunda bulunan, 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamına giren ticarete konu alım ve satımda kullanılan her türlü ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayenelerinin denetimiyle ilgili hatırlatmada bulunan, Balıkesir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Ali AŞUK, Şubat ayının son gününe kadar ancak, Şubat ayının son gününün pazara denk gelmesi nedeni ile 01 Mart 2021 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar muayene başvurularının yapılması gerektiğini hatırlattı. “Şayet bu tarih geçirilirse, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa göre 669 TL ile 13 bin 375 TL arasında değişen oranlarda idari para cezası uygulanmaktadır” dedi.
(3516 sayılı Kanun hükmü gereği, Şubat ayının son gününün tatile rastlaması halinde müracaat, sonraki ilk iş gününün mesai bitimine kadar yapılabilir.)
İl Müdürü AŞUK;
3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’na göre; ölçü ve ölçü aletlerinin belirli sürelerde periyodik muayeneye tâbi tutulmasının yasal bir zorunluluk olduğunu belirterek.
Ölçü ve tartı aleti kullanıcılarının;
– 10 yıllık damga süresini doldurmuş elektrik, su ve gaz sayaçları ile 2 yıllık damga süresini doldurmuş naklimetre ve hububat muayene aletlerini bulunduran kişi ve kuruluşların ölçüler ve ayar yönünden bağlı bulundukları Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine,
– 2 yıllık damga süresini doldurmuş akaryakıt ve likit petrol gazı (LPG) sayaçlarını, sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemlerini, akaryakıt hacim ölçek kaplarını, motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazları, hassas kütle ölçülerini, 5 kg’dan yukarı kütle ölçülerini, demiryolu yük ve sarnıçlı vagonlarını, maksimum kapasitesi 2.000 kg’ın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletlerini ve aks kantarlarını bulunduran kişi ve kuruluşların Türk Standartları Enstitüsü’ne
– 2 yıllık damga süresini doldurmuş uzunluk ölçüleri (tek parçalı ağaç metreler), akıcı maddeler için hacim ölçüleri, kuru taneli maddeler için hacim ölçüleri, 5 kg’a kadar (5 kg dâhil) hassas olmayan kütle ölçüleri, belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan maksimum kapasitesi 2.000 kg’a kadar (2.000 kg dâhil) okuma, çıktı verebilme veya başka elektronik cihazlarla bağlantılı çalışabilme özelliğine sahip olmayan üçüncü ve dördüncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri ile yay ve elektronik tertibatı bulunmayan maksimum kapasitesi 2.000 kg’a kadar (2.000 kg dâhil) olan mekanik tartı aletlerinden; masa terazileri, asma teraziler, tek kollu kantarlar, ibreli terazileri bulunduran kişi ve kuruluşların, ölçüler ve ayar yönünden bağlı bulundukları Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarına,
– 2 yıllık damga süresini doldurmuş birinci ve ikinci sınıf otomatik olmayan tartı aletleri, tartım kapasitesi 2.000 kg’a kadar olan (2.000 kg dâhil) üçüncü ve dördüncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri ile otomatik tartı aletlerini bulunduran kişi ve kuruluşların, Bakanlıkça yetkilendirilmiş muayene servislerine,
– Periyodik muayene süresi her yıl yaptırılması gereken egzoz gazı emisyon ölçme cihazlarını bulunduran kişi ve kuruluşların, Bakanlıkça yetkilendirilmiş muayene servislerine,
– Isı sayaçlarının periyodik muayene süresi 5 yıl olup, 2015 yılı ve daha önce piyasaya arz edilmiş olan ısı sayaçlarını bulunduran kişi ve kuruluşların, Bakanlıkça yetkilendirilmiş muayene servislerine,
Diğer taraftan:
Taksimetrelerin periyodik muayene geçerlilik süresi istisnai durumlar dışında azami 3 yıl olup bu süre dolmadan Bakanlıkça yetkilendirilen muayene servislerinde muayene ve damgalarının yaptırılması zorunludur. Ayrıca, yetkili kurum/kuruluşlar tarafından tarife değişikliği yapılması halinde ise 20 iş günü içerisinde geçerli tarife yükletilerek Bakanlıkça yetkilendirilen muayene servislerinde periyodik muayene yaptırılması zorunludur. Servis bulunmayan illerde, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine müracaat edilmesi gerekmektedir.
Takograf cihazlarının periyodik muayene geçerlilik süresi istisnai durumlar dışında 2 yıl olup, bu süre dolmadan Bakanlıkça yetkilendirilen muayene servislerinde muayene ve damgalarının yaptırılması zorunludur.
Trafikte kullanılan radar ve ortalama hız ölçüm cihazlarının periyodik muayene geçerlilik süresi 1 yıl olup, bu ölçü aletleri için Türk Standartları Enstitüsü’ne başvuru yapılarak muayene ve damgalarının yaptırılması zorunludur. Muayenesi yaptırılmayan cihazlar hız ihlallerinin tespiti ve cezai müeyyide amacıyla kullanılamaz.
Ölçü ve ölçü aletlerinin muayenesini yapmak üzere yetkilendirilmiş muayene servislerinin listesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının internet sitesinden yayımlanmaktadır.
Ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayenesini yaptırmayanlar veya muayenesiz ölçü aleti kullananlar hakkında, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca yasal işlem yapılacaktır.
İl Müdürü AŞUK, 2019’dan önce muayenesi yapılmış ve başkaca muayene yapılmamış olan tartı aletlerinin, hali hazırda cezalık durumda olduğunu da hatırlatarak, “Bu tartı aletleri için başvuruda bulunsalar dahi önce cezai işlem uygulanacak, sonra muayenesi yapılacak. Bu sebeple bu tartı aletlerinin muayene yapılmadan kullanılması yasal olmamaktadır” diye konuştu.
İlgililere önemle duyurulur.