Menü Kapat

Organ Toplantılarının Elektronik Ortamda Yapılması Hk.

Ülkemizde yaşanan COVID-19 virüs salgını sebebiyle, Birliğimizce; oda ve borsa organ toplantılarının fiziki ortamda gerçekleştirilmesi hususunda yaşanacak sıkıntılar dile getirilerek, bu toplantıların elektronik ortamda yapılması hususunda Ticaret Bakanlığına görüş sorulmuştur.

Bu çerçevede, Ülkemizin COVID-19 virüsü nedeniyle içinde bulunduğu durum düzelinceye kadar, Oda Muamelat Yönetmeliği ile Borsa Muamelat Yönetmeliğinin organ toplantılarına ilişkin genel hükümlerine riayet edilmek koşuluyla, organ toplantılarının;

1- Sesli ve görüntülü iletişimin sağlanabileceği yeterli teknik altyapının oluşturulması,

2- Toplantının hangi platformda ve nasıl yapılacağının toplantıya katılacak organ üyelerine önceden net ve açık bir şekilde bildirilmesi ile söz konusu platformun ulaşılabilir ve erişebilir olması,

3- Organ üye sayısına bakılmaksızın sonradan deşifre edilmek üzere elektronik ortamda kayıt altına alınması,

4- Fiziki toplantılarda olduğu gibi, üyenin görüşülen konu hakkındaki iradesini sağlıklı ortaya koyabilmesine, toplantıya katılan her üyenin konu hakkında diğer üyeler tarafından belirtilen görüş ve değerlendirmeleri anlık duyabilmesine ilişkin gerekli her türlü tedbirin alınması,

5- Toplantıya katılacak üyelerden talep edenlere, toplantıya katılım için gerekli her türlü teknik desteğin sağlanması, suretiyle elektronik ortamda da yapılabilmesi hususu Ticaret Bakanlığınca uygun görülmüştür.

Üyelerimize duyurulur.