SANAYİ SİCİL BELGESİ HAKKINDA – AYVALIK
Menü Kapat

SANAYİ SİCİL BELGESİ HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ‘den gelen 23.07.2020 tarihli yazıda;

Sanayi Genel Müdürlüğünden alınan yazı ile 17.04.2020 tarihi itibariyle Elektronik Sanayi Sicil Belgesi ( e-belge ) uygulamasına geçildiği, sisteme kayıtlı sanayicilerin İl Müdürlüklerine elden müracaatlarına gerek kalmadan sanayi siciline ilişkin ilk kayıt, belgelendirme, vize, değişiklik vb. tüm işlemlerin e-devlet üzerinden sunulan Sanayi Sicil  Sistemine girerek yapılabileceği bildirilmiştir.

Elektronik Sanayi Sicil Belgesinin formatı ve doğrulama alanları ile birlikte güncellemeye ilişkin açıklamalar ekte yer almaktadır.

Elektronik Sanayi Sicil Belgesi