Menü Kapat

TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

Ticaret Bakanlığından Birliğimize intikal eden ilgi yazıda; Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Değişikliğine istinaden yetki belgesiz faaliyet gösteren emlak işletmelerinin ivedilikle yetki belgesi almalarının azami önem taşıdığı bildirilmiştir.
İlgili yazı ekte tarafınıza sunulmuştur.

TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA