Menü Kapat

Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Projesi-Kadın Girişimciler Forumu Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından gönderilen 17 Kasım 2020 tarih ve 9964 sayılı yazıda;

Avrupa Birliği’nin sağladığı mali destekle TOBB ve “Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği” (EUROCHAMBRES) işbirliğinde yürütülmekte olan “Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu (TEBD)” projesi kapsamında, 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde, “Kadın Girişimciler Forumu” etkinliğinin, online toplantı platformunda gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

TOBB ve EUROCHAMBRES Kadın Girişimciler Ağı işbirliğinde düzenlenecek olan “Kadın Girişimciler Forumu” etkinliğinde, “Türkiye ve Avrupa Birliğinde Kadın Girişimci Destek Programları”, “Türkiye ve Avrupa Birliğinde Özel ve Kamu Finansman Kaynakları”, “Kadın Girişimcilerin İlham Veren Uygulamaları”, “Kadın Girişimciliğinde Türkiye ve AB Odalarının Rolleri ve Faaliyetleri” başlıklarında online oturumların yer alacağı belirtilmekte olup, etkinlik açılış oturumunun, 23 Kasım 2020 tarihinde, 15:30-17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olduğu ve etkinlik boyunca Türkçe ve İngilizce simültane çeviri sağlanacağı ifade edilmektedir.

Yazıda, etkinliğe katılmak için gündemin de yer aldığı “https://www.tebdwef.eu/” internet adresinden kayıt yaptırılması gerektiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.