Menü Kapat

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları Bildirimi Hk.

Ticaret Bakanlığından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilen yazıda; 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu kapsamında hazırlanan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği kapsamında uygunluk değerlendirme kuruluşları, görevlendirme olup olmadığına bakılmaksınız teknik düzenlemeler kapsamındaki faaliyetlerinden dolayı ilgili teknik düzenlemeyi yürüten yetkili otoriteye karşı sorumlu olup faaliyette bulundukları alanı bildirmekle yükümlü bulunmaktadır.

Söz konusu bildirim yükümlülüğü kapsamında Ticaret Bakanlığı sorumluluğunda bulunan ürün gruplarında uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunan uygunluk değerlendirme kuruluşlarının Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne ivedilikle bildirimde bulunması gerekmektedir.

İlişikte detayları takdim edilen konu hakkında bilgilerinizi rica ederiz.

Uygunluk Degerlendirme Kuruluslari Bildirimi Hk.