Menü Kapat

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

SAYIN ÜYEMİZ

İlgi: TOBB’nin 22.08.2020 tarihli ve 34221550-045.99-7146 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, 21/08/2020 tarihli ve 31220 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile yapılan değişiklikleri içeren bilgi notu ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

EK -Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar