YYS Kapsamında Yapılandırılan Cezalar Hakkında - AYVALIK
Menü Kapat

YYS Kapsamında Yapılandırılan Cezalar Hakkında

Sayın Üyemiz,

7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ’in, Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü üzerindeki etkisine dair yaşanan tereddütlerin giderilebilmesini teminen açıklama yapılmıştır.

Bilgilerinize sunulur.

YYS Kapsamında Yapılandırılan Cezalar